Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon

 
 

NAO er en organisasjon for terapeuter med utdannelse fra NeiJing skolen.


Nao ble godkjent av Helsedirektoratet i 2011 som en utøverorganisasjon for akupunktører i Norge med utdannelse fra NeiJing skolen. Medlemskap gir rett til tittelen Akupunktør NAO.


Denne tittelen er et bevis på å være en dedikert akupunktør som har den faglige utdannelsen og etiske retningslinjer som organisasjonen krever. Utdannelse fra Neijing skolen gir en innføring i de gamle orientaske trad-isjoner med de teoretiske, filosofiske prinsipper fra Tradisjonell Kinesisk Medisin, samt det grunnleggende i den vestlige medisin.


Neijing skolen er en anerkjent internasjonal skole som har bestått i mer enn førti år. Skolens formål er å være til hjelp med behandlinger, under-visning og forskning som kan fremme befolkningens helse. Dette baseres på de gamle orientalske tradisjoner samtidig som vi inkluderer det grunn-leggende i den moderne medisinen.


Se listen over medlemmer med tittelen Akupunktør NAO.

http://www.nao-neijing.no/NAOs_Hjemmeside/Medlemmer.html


Her kan du finne informasjon om faglig helselovgivning, våre etiske regler og vedtekter.

Alle medlemmer får 25 % avslag på bøker av Dr Luis Padilla Corral som er oversatt til norsk. Medlemmer har mulighet til å kjøpe en gunstig kollektiv ansvarsforsikring fra Gjensidige.

Nao har et klageorgan for pasienter.


Nao ønsker å bidrar til å stimulere til faglig videreutvikling av sine medlemmer og gir derfor økonomisk støtte til gjesteforelesere, faglige seminarer og oversettelser.